Dịch vụ chuyển giao công nghệ

Dịch vụ chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ máy đo tuổi vàng cho cty Nữ Trang Như Lam

06 2021

Chuyển giao công nghệ máy đo tuổi vàng cho cty Nữ Trang Như Lam

Xem thêm

Chuyển giao CN máy đo tuổi vàng EDX900 cho cửa hàng VB Duy Hiến - Tx Bắc Cạn

06 2021

Chuyển giao CN máy đo tuổi vàng EDX900 cho cửa hàng VB Duy Hiến - Tx Bắc Cạn

Xem thêm