Dịch vụ sữa chữa hiệu chuẩn

Dịch vụ sữa chữa hiệu chuẩn

Sửa chữa, hiệu chuẩn Máy đo chuẩn ROHS Model EDX1800B tại AMTRAN VIỆT NAM

04 2023
Tháng 05/2022, HTC đã tiến hành sữa chữa, hiệu chuẩn Máy đo chuẩn ROHS Model EDX1800B tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ...
Xem thêm

Dịch vụ Hiệu chuẩn máy đo chuẩn ROHS Model EDX2800B tại LUXSHARE-ICT NGHỆ AN

04 2023
Tháng 11/2022, HTC đã tiến hành hiệu chuẩn máy đo chuẩn ROHS Model EDX 2800B tại CÔNG TY TNHH LUXSHARE-ICT (NGHỆ AN)...
Xem thêm

Sửa chữa - Hiệu chuẩn Máy đo chuẩn ROHS Model EDX1800B tại Quốc Quang Việt Nam

04 2023
Tháng 12/2022, nhân viên kỹ thuật của HTC đã đến CÔNG TY TNHH ĐIỆN KHÍ QUỐC QUANG (VIỆT NAM) (GGEC (VIETNAM)...
Xem thêm

SỬA CHỮA HIỆU CHUẨN MODEL MÁY ĐO CHUẨN ROHS EDX1800B TẠI CLICK VIỆT NAM

04 2023
Tháng 09/2022, HTC đã tiến hành sữa chữa, hiệu chuẩn máy đo chuẩn ROHS tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CLICK (VIỆT...
Xem thêm

SỬA CHỮA HIỆU CHUẨN MÁY ĐO CHUẨN ROHS TẠI GLORY OCEANIC (VIỆT NAM)

08 2022
Tháng 08/2022, HTC đã tiến hành sửa chữa, hiệu chuẩn máy chuẩn ROHS cho CÔNG TY TNHH GLORY OCEANIC (VIỆT NAM) có...
Xem thêm