Tuyển dụng

Hiển thị

09:51 - 05/04/2022

NHÂN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ

Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế có nhiệm vụ thực hiện mục tiêu kinh doanh của công ty, là cầu nối giữa Khách hàng với doanh nghiệp, là người thiết lập...

Xem thêm

09:26 - 05/04/2022

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ/KỸ THUẬT

Chúng tôi đang tìm những người bạn đồng hành về mặt chuyên môn kỹ thuật, cụ thể là tư vấn, sửa chữa, lắp đặt, vận hành các sản phẩm. Hãy bấm vào...

Xem thêm