Dịch vụ

Dịch vụ

Chuyển giao công nghệ máy đo tuổi vàng cho cty Nữ Trang Như Lam

06 2021

Chuyển giao công nghệ máy đo tuổi vàng cho cty Nữ Trang Như Lam

Xem thêm

Chuyển giao CN máy đo tuổi vàng EDX900 cho cửa hàng VB Duy Hiến - Tx Bắc Cạn

06 2021

Chuyển giao CN máy đo tuổi vàng EDX900 cho cửa hàng VB Duy Hiến - Tx Bắc Cạn

Xem thêm

DV sửa chữa, nâng cấp máy đo tuổi vàng XRF5000 lên EDX3000-1106 cho Hoàng Hợp - số 9 Hàng Bạc

06 2021

1. Đo không ổn định tuổi vàng từ 99-99.99%, không phân biệt được vàng 99.9 và 99.99 (kết quả không ổn định)

Xem thêm

Dịch vụ sửa chữa nâng cấp máy đo tuổi vàng cho Công ty VBĐQ Bảo Tín Minh Châu

06 2021

Khảo sát máy XRF5000 1. Đo không ổn định tuổi vàng từ 99-99.99%, không phân biệt được vàng 99.9 và 99.99 (kết quả...

Xem thêm