Máy đo quang phổ - Máy đo tuổi vàng

HOT

Máy đo tuổi vàng cao cấp thế hệ mới Model NX8089 Pro / Fast SDD

0 ₫

 

Máy đo tuổi vàng cao cấp thế hệ mới Model NX8089 Pro / Fast SDD

Mua hàng
HOT

Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX8089 PLUS

0 ₫

Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX8089 PLUS

Mua hàng

Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX8000 Plus/Pro

0 ₫

Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX8000 Plus/Pro

Mua hàng
HOT

Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus Pro

0 ₫

Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus Pro

Mua hàng
HOT

Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus Eco/SDD

0 ₫

Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus Eco/SDD

Mua hàng

Máy đo tuổi vàng EDX3200H ( Thế hệ cũ )

0 ₫

 

Mã sản phẩm: EDX 3200H
Theo chuẩn: RoHS 2.0
Thời gian cung cấp:
Điều khoản thanh toán:
Mua hàng

Máy đo tuổi vàng EDX8000 ( Thế hệ cũ )

0 ₫

Theo chuẩn: NIST USA
Thời gian cung cấp: Có sẵn
Điều khoản thanh toán: Tiền mặt / CK
Mua hàng

Máy đo tuổi vàng NX8089 ( Thế hệ cũ )

0 ₫

Theo chuẩn: NIST USA

Thời gian cung cấp: Có sẵn

Điều khoản thanh toán: Tiền mặt / CK

Mua hàng

Máy đo tuổi vàng NX6800 Plus ( Thế hệ cũ )

0 ₫

 
Theo chuẩn: NIST-USA
Thời gian cung cấp: Có sẵn
Điều khoản thanh toán: Thỏa thuận
Mua hàng

Máy đo tuổi vàng cao cấp Super 9009

0 ₫

Super 9009
Theo chuẩn: NIST USA
Thời gian cung cấp: Liên hệ
Điều khoản thanh toán: Tiền mặt / CK
Mua hàng