Xét nghiệm chẩn đoán nhồi máu cơ tim Troponin I

Xét nghiệm chẩn đoán nhồi máu cơ tim Troponin I

  • Fluoro-Check AMI cTnI

Xét nghiệm sắc ký miễn dịch huỳnh quang phân giải thời gian định lượng 1 bước để phát hiện cTni trong máu nguyên, huyết thanh và huyết tương.

Giá: Liên hệ
Xét nghiệm Fluoro-Check™ AMI cTnI là một Xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang phân giải thời gian để xác định định lượng của Troponin I tim (cTnI)  trong mẫu máu nguyên, huyết thanh hoặc huyết tương của con người ở giới hạn nồng độ phát hiện định lượng là 0,01 ng/mL như là một hỗ trợ trong Chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp tính (AMI) và tổn thương cơ tim. Kết hợp với Máy đọc Fluoro-Checker™ TRF, Xét nghiệm Fluoro-Check™ AMI cTnI có thể giám sát sự tăng và giảm của cTnI.

Bình luận

Máy đo chuẩn RoHS phiên bản mới Model: EDX8000

0 ₫

Theo chuẩn: NIST USA
Thời gian cung cấp: Có sẵn
Điều khoản thanh toán: Tiền mặt / CK
Mua hàng

Xét nghiệm chẩn đoán Procalcitonin PCT

0 ₫

Xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang phân giải thời gian để xác định định lượng của mức PCT trong mẫu máu, huyết thanh hoặc huyết tương.

Mua hàng