Máy đo quang phổ

Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX8000 Mã sản phẩm: EDX8000

0 ₫

Theo chuẩn: NIST USA
Thời gian cung cấp: Có sẵn
Điều khoản thanh toán: Tiền mặt / CK
Mua hàng

Máy đo tuổi vàng cao cấp NX8089

0 ₫

Theo chuẩn: NIST USA

Thời gian cung cấp: Có sẵn

Điều khoản thanh toán: Tiền mặt / CK

Mua hàng

Máy đo tuổi vàng thế hệ mới EDX3200H

0 ₫

 
Theo chuẩn: NIST-USA
Thời gian cung cấp: Có sẵn
Điều khoản thanh toán: Thoả thuận
Mua hàng

Máy đo tuổi vàng thế hệ mới NX6800 Plus

0 ₫

 
Theo chuẩn: NIST-USA
Thời gian cung cấp: Có sẵn
Điều khoản thanh toán: Thỏa thuận
Mua hàng

Máy đo tuổi vàng cao cấp Super 9009

0 ₫

Super 9009
Theo chuẩn: NIST USA
Thời gian cung cấp: Liên hệ
Điều khoản thanh toán: Tiền mặt / CK
Mua hàng