• HTC-NX9009
 • HTC-Rice-analysis
 • HTC-Fly GC-MS
 • slide1
 • Fair
 • Slide5
 • Slide4
 • Slide3
Tin tức
Sản phẩm mới

Thiết bị xét nghiệm POCT độ nhạy cao

Kit thử Fluoro-CheckTM AMI cTnI
Kit thử Fluoro-CheckTM AMI cTnI
Mã: Fluoro-CheckTM AMI cTnI
Giá bán: Liên hệ
Kit thử Fluoro-CheckTM NT-proBNP
Kit thử Fluoro-CheckTM NT-proBNP
Mã: Fluoro-CheckerTM NT-proBNP
Giá bán: Liên hệ
Kit thử Fluoro-CheckTM PCT
Kit thử Fluoro-CheckTM PCT
Mã: Fluoro-CheckerTM PCT
Giá bán: Liên hệ
Fluoro-CheckTM AMI 3 in 1 (cTnI/Ck-MB/Myo)
Fluoro-CheckTM AMI 3 in 1 (cTnI/Ck-MB/Myo)
Mã: Fluoro-CheckTM AMI 3 in 1 (cTnI/Ck-MB/Myo)
Giá bán: Liên hệ
Kit thử Fluoro-CheckTM D-Dimer
Kit thử Fluoro-CheckTM D-Dimer
Mã: Fluoro-CheckTM AMI D-Dimer
Giá bán: Liên hệ
Kit thử Fluoro-CheckTM Beta-hCG
Kit thử Fluoro-CheckTM Beta-hCG
Mã: Fluoro-CheckerTM Beta-hCG
Giá bán: Liên hệ
Kit thử Fluoro-CheckTM Influenza A+B
Kit thử Fluoro-CheckTM Influenza A+B
Mã:
Giá bán: Liên hệ
Kit thử Fluoro-CheckTM CRP
Kit thử Fluoro-CheckTM CRP
Mã:
Giá bán: Liên hệ
Kit thử Fluoro-CheckTM hsCRP
Kit thử Fluoro-CheckTM hsCRP
Mã:
Giá bán: Liên hệ
Kit thử Fluoro-CheckTM PSA
Kit thử Fluoro-CheckTM PSA
Mã:
Giá bán: Liên hệ
Kit thử Fluoro-CheckTM iFOB
Kit thử Fluoro-CheckTM iFOB
Mã:
Giá bán: Liên hệ
Máy phân tích Kit FluorocheckTM
Máy phân tích Kit FluorocheckTM
Mã: Fluoro-CheckerTM TRF
Giá bán: Liên hệ
 • pnj
 • Minhtridongthap
 • Lienxuan
 • skyray
 • Amptek
 • spellman
 • oxford
 • kimngan
 • doji
 • btmc
 • kim tin
 • le cuong
 • nhulam
 • maothiet
 • vangsang
 • loctai
 • thunga
 • vinhthanh
 • duybich
 • minhtam
 • viethong
 • dongnga
 • luctien
 • bangbuoi
 • cms
 • tuandung
 • RFTECH
 • sinhdien
 • phucthien